? Sea Global
"Türkiye'deki Güvenilir Acenteniz"

Hizmetler & Faydal? Linkler

Acentelik hizmetleri arasında ;

○ Boğaz geçiş acenteliği ve hizmetleri
○ Tüm Türk limanlar?nda acentelik hizmetleri
○ Yükleme ve bo?altma operasyonu, say?m & g?zetim hizmetleri
○ Kon?imento, manifesto ve ordino tanzimi
○ Yak
ıt , kumanya, yedek parça ve di?er ihtiyaçların temini
○ Dan
ışmanlık ve hukuki yardım
○ On / Off hire surveyleri
○ Tamir ve bak
ım işleri
○ Personel de
ğişimi
○ Her türlü yerel hizmet say
ılabilir

Faydalı Linkler

Denizcilik Müsteşarlığı
www.denizcilik.gov.tr
Dış Ticaret Müsteşarlığı
www.foreigntrade.gov.tr
T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
www.gumruk.gov.tr
T.C. Devlet Demir Yolları
www.tcdd.gov.tr
Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü
www.kiyiemniyeti.gov.tr
Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü
www.meteor.gov.tr
Deniz Ticaret Odası
www.dto.org.tr
BIMCO
REPLICA IWC INGENIEUR www.bimco.dk
 
 
Copyright 2005-2009 ? ArtLineReklam.com